Steun ons Lid worden

Lid worden van onze patientenvereniging?

Om de doelstellingen van onze vereniging te ondersteunen kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Met uw bijdrage kunnen wij medisch onderzoek en hulpverlening aan ouders en kinderen stimuleren.

Onze vereniging steunen?

Binnen onze vereniging zijn er verschillende mogelijkheden:

Patient Lidmaatschap

Voor slechts € 35,- per jaar (tarief bij betaling via automatische incasso; anders zijn de kosten € 39,50,- per jaar) ben je al lid van onze vereniging.

Aanmeldformulier

Donateurschap, giften en sponsoring

Natuurlijk bestaat er ook een mogelijkheid om te doneren aan onze vereniging. Ook giften of sponsoring van de vereniging zijn van harte welkom!

Wilt u onze vereniging ondersteunen stuur een mailbericht naar info@blaasextrofie.nl en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het rekeningnummer van onze vereniging is:

IBAN : NL03 INGB 0004 2567 14
t.n.v. Patientenvereniging voor blaasextrofie Nederland – Hengelo

Donateurs Lidmaatschap

Donateur-leden hoeven zelf geen patiënt te zijn, maar steunen onze patiëntenvereniging. Dit kan iedereen zijn, (groot)ouders / verzorgers, broers/zussen / kinderen vrienden/vriendinnen / en zelfs artsen / verplegend personeel, oftewel iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt en onze vereniging wil (onder)steunen, zodat wij alles kunnen doen wat nodig is (ouders van) kinderen én ook volwassenen met Blaasextrofie / Epispadie en Cloacale Blaasextrofie te helpen hun kwaliteit van leven te vergroten. Dat doen we door informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Maar daar hebben we naast heel veel tijd van de vrijwilligers in het bestuur ook geld voor nodig. Elke euro is er eentje.

Donateur-leden betalen MINIMAAL € 25,- per jaar*

*Dit is een minimale bedrag dat het van Ministerie van VWS stelt om donateur-leden mee te mogen tellen in het ledenaantal, maar een hoger bedrag doneren mag uiteraard ook.. Graag zelfs!

Aanmeldformulier

Back To Top